FAQs – časté otázky a odpovědi

Nákup licencií

Na to, aby ste mohli nakupovať Windows Embedded licencie, je potrebné uzatvoriť Microsoft CLA zmluvu a to prostredníctvom nás ako Microsoft Autorizovaného Embedded Distribútora. Microsoft CLA zmluva – Customer License Agreement je štandardná zmluva, ktorá je pre všetkých Embedded partnerov na svete rovnaká a určuje právny rámec použitia Windows Embedded produktov. Nepomôže, ak má partner inú Microsoft partnerskú zmluvu alebo členstvo v nejakom inom Microsoft programe, Windows Embedded svet je jednoducho iný. V tejto zmluve nie je možné nič meniť, ale na druhú stranu Vás nezaväzuje k žiadnym minimálnym odberom Windows Embedded licencií, takže máte plnú flexibilitu v objednávaní licencií podľa Vašich potrieb. Táto zmluva je platná na 4 roky a celý proces je elektronický a pokrýva nákup všetkých Microsoft Embedded produktov, ktoré sa predávajú prostredníctvom autorizovaných embedded distribútorov na celom svete – nielen klientských, ale aj serverových embedded operačných systémov a aplikácii. To znamená, že to platí aj pre Windows 10 IoT Enterprise a netreba podpisovať nič navyše, ak máte Microsoft CLA zmluvu stále platnú.

Existujú 3 dôležité licenčné dokumenty, ktoré Windows Embedded partner musí dodržovať:

  • Microsoft CLA – zmluva medzi Microsoftom a partnerom, aby partner mohol vôbec Windows Embedded software nakupovať – určuje základné pravidlá používania Windows Embedded software
  • Additional Terms – upravujú podmienky za akých musí partner pred-inštalovať a môže upravovať, nastavovať a v akých scenároch používať daný Windows Embedded software. Každý typ licencie má vlastné Additional Terms.
  • Microsoft Software License Terms – upravujú podmienky za akých môžu zákazníci, ktorým partner predal embedded zariadenie s Windows Embedded software, tieto embedded zariadenia používať. Každý typ licencie má vlastné Microsoft Software License Terms a musia byť priložené ku každému embedded zariadeniu, ktoré ide ku zákazníkovi. Je možné, aby boli aj v elektronickej podobe na embedded zariadení, ale zákazník s nimi musí súhlasiť.

Všetky tieto informácie získate na začiatku od nás. V momente, ako budete mať aktívnu Microsoft CLA zmluvu, tak od Microsoftu mailom dostanete prístup na Microsoft Device Partner Center portál na https://devicepartner.microsoft.com, kde nájdete všetky licenčné a produktové informácie a taktiež aktualizácie na stiahnutie k Windows Embedded operačným systémom a nástrojom.

Pred-inštalačný OPK kit

Windows 10 IoT Enterprise sa inštaluje a konfiguruje pomocou pred-inštalačného OPK kitu. Tento kit je zadarmo a môžete si ho u nás objednať (pod podmienkou, že máte platnú Microsoft CLA zmluvu). Predtým sa však musíte rozhodnúť, či to bude LTSC (alebo LTSB) alebo SAC verzia (zjednodušene povedané pri LTSC/LTSB plne kontrolujete kedy a aké aktualizácie na ten svoj image použijete, pri SAC je povinnosť použiť všetky). Doteraz všetci naši zákazníci používajú LTSC/LTSB typ licencií). Každý OPK kit obsahuje 32 a taktiež aj 64-bitovú verziu a je na Vás, ktorú z nich budete používať pre svoje zariadenia. Alebo kľudne aj obidve, pokiaľ máte rôzne typy zariadení.

Pokiaľ ste boli zvyknutý na platený toolkit za 995 USD pri Windows XP Embedded alebo Windows Embedded Standard 2009 alebo ešte pri Windows Embedded Standard 7, tak od Windows Embedded 8 Standard a vyššie (to znamená verzie 8.1 a Windows 10 IoT Enterprise) a všetky verzie POSReady a všetky serverové embedded produkty majú len pred-inštalačný OPK kit, ktorý je zadarmo.

Pred-inštalačné OPK kity obsahujú produktové kľúče, ale tie sú len na testovanie a pokiaľ ich použijete, tak Vám platnosť toho image po nejakom čase skončí – je to naozaj len na testovanie a nie je žiadna možnosť, ako tento image s testovacím produktovým kľúčom zmeniť na plnohodnotný image.

V momente, ako máte vytvorený finálny odladený image operačného systému (s využitím pred-inštalačného OPK kitu a plnohodnotného inštalačného produktového kľúča) a máte rovnaký HW, tak môžete využiť rôzne nástroje na klonovanie, a tým zrýchliť nasadenie na väčší počet rovnakých embedded zariadení.

Pri konfigurácii image Windows Embedded môžete použiť ďalšie nástroje, ktoré Elbacom vyvinul a výrazne Vám uľahčia prácu. Sú to však už platené nástroje, avšak užívateľský komfort, rýchlosť práce s nimi a funkcionalita, ktorú Microsoft OPK kity nemajú veľmi rýchlo vráti investíciu do nich. Viac o nich nájdete na http://www.elbacom.com/elbacom-embedded-toolkit a http://www.elbacom.com/ecm.

Plnohodnotné inštalačné produktové kľúče

Vytvoriť plnohodnotný image operačného systému Vám umožnia len plnohodnotné inštalačné produktové kľúče, ktoré získate priamo od Microsoftu (pod podmienkou, že máte platnú Microsoft CLA zmluvu).

Celý proces získania plnohodnotných produktových kľúčov pre všetky embedded operačné systémy nájdete na http://www.elbacom.com/cz-sk/getkey. Je to zmena oproti zasielaniu produktových kľúčov v obálke v minulosti, ale Microsoft si to takto zaviedol. Bohužiaľ to nemôžeme ako autorizovaný embedded distribútor urobiť za Vás.

Plnohodnotný inštalačný produktový kľúč je potrebný na prvotné vytvorenie finálneho image operačného systému Windows Embedded pri inštalácii prostredníctvom pred-inštalačného OPK kitu pre daný typ embedded zariadenia. Pokiaľ máte rôzne typy konfigurácii operačných systémov od toho istého typu Windows Embedded, tak vždy používate ten istý plnohodnotný inštalačný produktový kľúč. Je to teda taký „master“ produktový kľúč, aj keď máte rôzne konfigurácie. Pokiaľ však použijete iný typ licencie Windows Embedded, tak musíte Microsoft opäť požiadať o plnohodnotný inštalačný produktový kľúč pre tento typ licencie.

Presný zoznam licencií nájdete na http://www.elbacom.com/cz-sk/getkey v Microsoft Word dokumente, ktorý musíte vyplnený poslať mailom do Microsoftu. Do 48 hodín Vám príde odpoveď, avšak v 99% prípadov padne do spam adresára, tak si tu mailovú adresu OAsignh@microsoft.com nastavte vo Vašom mailovom systéme ako dôveryhodnú.

Licencie COA nálepky

Licencie (COA nálepky) nakupujete pre každé embedded zariadenie, na ktorom je pred-inštalovaný Windows Embedded operačný systém a/alebo embedded aplikácia. Môžete nakupovať v ľubovoľnom množstve a periodicite a to podľa toho, ako potrebujete. Zjednodušene povedané, nakupujete vtedy, keď dané embedded zariadenie používate interne u Vás alebo ho predávate svojim zákazníkom – presná definícia pojmov je uvedená vo Vašej Microsoft CLA zmluve.

Nie je problém mať u nás otvorenú rámcovú objednávku a tá sa bude realizovať podľa vašich pokynov alebo kalendára dodávok – je to štandardný spôsob dodávky licencií u našich partnerov. Keď sa vyčerpá ten rámec, tak nám partner pošle novú rámcovú objednávku a pokračujeme ďalej. Výhoda je v tom, že licencie pre týchto partnerov rezervujeme na sklade v centrálnom logistickom sklade Elbacomu v Rakúsku. Inak sa môže stať, že príde veľká objednávka od niekoho iného a budete musieť chvíľu na licencie čakať.

Licencie – COA nálepky musia byť nalepené na embedded zariadení – takto to definuje Microsoft CLA zmluva. V prípade však, že by mohlo dôjsť k ich ukradnutiu, poškodeniu, zničeniu, tak je možné nalepiť COA nálepku napríklad zvnútra servisných dvierok a malo by byť možné sa ku nim jednoducho dostať. Pokiaľ COA nálepka na zariadení nie je, tak je to zariadené nelicencované. COA nálepka je cenina (ako napríklad kolok na alkohole) a treba sa o ňu náležite starať. V prípade poškodenia a straty neexistuje spôsob ako ju nahradiť a partner bude musieť kúpiť novu licenciu – COA nálepku za plnú cenu.

Testovanie

Testovanie a predvádzanie presne určuje a popisuje Microsoft CLA zmluva, takže tam si to môžete naštudovať, aby ste to robili správne vrátane situácií ako testovanie u zákazníka, veľtrhy atď.

Pokiaľ máte platnú Microsoft CLA zmluvu, tak si legálne od nás môžete objednať pred-inštalačný OPK kit a od Microsoftu plnohodnotný inštalačný produktový kľúč pre daný typ licencie – viď vyššie.

Následne teda môžete testovať na plnohodnotnom image Windows Embedded operačného systému a embedded aplikácii, ktorú tam predinštalujete bez toho, aby ste museli zakúpiť licencie-COA nálepky a to na ako dlho potrebujete. Tento scenár platí v prípade, že chcete odladiť HW + image Windows Embedded + embedded aplikáciu. Tento image neexpiruje a pokiaľ ho už máte vyladený, tak ho len zalicencujete licenciou – COA nálepkou a môžete predávať zákazníkom. Pre iné scenáre si je nutné pozrieť licenčné dokumenty a to najmä Microsoft CLA zmluvu.

Ukážky COA nálepok nájdete na http://www.elbacom.com/embedded/licensing/.

Typy licencií

Prvé rozhodnutie, aký typ licencií chcete použiť je podľa spôsobu aplikovania aktualizácií: LTSC/LTSB alebo SAC verzia (zjednodušene povedané pri LTSC/LTSB plne kontrolujete kedy a aké aktualizácie na ten svoj image použijete, pri SAC je povinnosť použiť všetky). Všetci naši zákazníci používajú LTSC/LTSB licencie.

Následne si podľa aktuálnej tabuľky rozdelenia procesorov (kontaktuje nás) zistíte, ktorý typ licencie Entry, Value alebo High End budete potrebovať (všetky typy licencií majú rovnaké komponenty a funkcionalitu – nie je v nich žiadny rozdiel). Zjednodušene platí, že čím slabší procesor, tým nižší typ licencie a tým pádom aj lacnejší. Pokiaľ napríklad používate Intel Atom, tak použijete Entry licenciu, pri Intel i7 musíte použiť High End licenciu.

Rozdiel cien je veľmi veľký a zaujímavý a oplatí sa tým zaoberať. Navyše sa môže stať, že pri Windows 10 IoT Enterprise licenciách môžete mať lepšiu cenu, než pri predchádzajúcich Windows Embedded operačných systémoch a to práve z titulu použitého procesora.

Základný zoznam dostupných licencií sa nachádza na https://www.10iot.cz/windows-10-iot-enterprise/.

Napište nebo zavolejte.

Pokud máte zájem o více informací, tak nám napište nebo zavolejte!